Liên tưởng mười tám

Chúng ta đã làm gì khi đi qua người tình đầu tới người tình sau?

Chúng ta là ai khi từ mối tình đầu trôi về những cuộc tình sau?