Hoa vàng trong nỗi nhớ

“tôi không yêu những người không yêu tôi”, về những sân ga chìm trong bóng tối, về những gì không thuộc về ta, về thời gian đã mất, về những ngọn đèn tắt đi để trốn bóng mình.

Advertisements