Cuối tuần cuối thành phố (1)

Đã đăng trên Tuổi Trẻ ngày 18/4/2010 http://chuyentrang.tuoitre.vn/Vieclam/Index.aspx?ArticleID=374048&ChannelID=3 Vì không có tiền nên dạt ra ngoại ô nói nhảm. 1. … Thêm

Advertisements