Dạo qua miền thị phi

Thế nếu đàn ông được khen, cả đời đàn ông Việt chỉ biết có mỗi “việc ấy” là giỏi, hẳn đàn ông Việt sẽ vinh quang vô kể?

Và, quan trọng nhất, là hễ đụng đến danh giá của đàn ông, là đàn bà sẽ phải trả giá?

Advertisements