Nếu bạn muốn có người yêu ngay lập tức! (Phần 2)

Nếu bạn thấy bất ổn với sự tự do và cô đơn, tức là thực ra, bạn bắt đầu cần một người ở bên. Chúng ta đều là những thiên thần một cánh, mà phải có ai đó yêu ta và sóng đôi, chúng ta mới có thể bay lượn!

Nếu bạn muốn có người yêu ngay lập tức!

Vì sao gặp bao nhiêu người, bạn vẫn chưa ưng cùng ai? Vì sao bao nhiêu chàng được giới thiệu, bạn đều né tránh họ bởi chẳng mấy cảm tình? Vì sao cứ Tết đến bạn phải dốc sạch túi vì tiền mừng tuổi lũ nhóc của bạn bè, mà tự hỏi lòng bao giờ mình mới… thu hồi vốn? Vì sao người ta sóng đôi đi ăn đêm còn bạn ôm gối một mình ngồi xem tivi mỗi cuối năm này tới cuối năm khác?

Những thiên thần cánh gãy

Bởi với những người như cậu, câu tỏ tình “anh yêu em” thực ra chính là câu hứa hôn “anh sẽ cưới em”, và câu hẹn ước “anh sẽ yêu em trọn đời”. Và cũng là câu thề “anh sẽ không bao giờ bỏ em!”.