Làm thế nào hất được bạn gái xuống giường?

Nếu yêu một người đàn ông, hãy lôi anh ấy lên giường, thiên đường của bạn!

Nhưng trước lúc đó, hãy nghĩ xem, bạn sẽ xuống khỏi cái giường bằng cách gì, trong tư thế nào!